Technische Natuurkunde wordt ieder jaar door studenten vertegenwoordigd in de Facultaire Studentenraad (FSR). Op dit moment bestaat de FSR uit 9 leden van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

De FSR houdt zich bezig met allerlei zaken die studenten aangaan en wij behartigen de belangen van studenten op facultair niveau. Waar de opleidingscommissie meer vakinhoudelijk naar onze studie kijkt, kijken wij naar het grotere plaatje.

De FSR heeft in voorgaande jaren al veel gedaan. Zo krijgen vanaf nu alle student assistenten (teaching assistants) een training voordat ze werkelijk studenten gaan helpen bij werkcolleges en practica. Dit is een grote stap in de verbetering van het onderwijs! Ook de schermpjes naast de lokalen is een van de resultaten. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van een feedback systeem vanuit de TA’s, zodat de kwaliteit van werkcolleges nog beter wordt. Daarnaast komen onderwerpen zoals het scanningsysteem ‘Zesje’, duurzaamheid, facilitatie van een betere studie omgeving en nog veel meer aan bod.

Om ervoor te zorgen dat we deze doelen bereiken, vergaderen wij wekelijks met al onze leden. Daarnaast hebben we één keer in de zes weken een grote vergadering met opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, het hoofd van Onderwijs en Studentenzaken en de decaan van de faculteit. Hier worden de facultaire zaken besproken en indien mogelijk verbeterd. Ook vergaderen we maandelijks met de FSR van andere faculteiten, Oras en Lijst Bèta om zo TU breed op de hoogte te blijven van veranderingen en ideeën te delen.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de FSR? Stuur een e-mail naar fsr-tnw@tudelft.nl of spreek ons aan!

 

Elise Wessels en Sweder Blanken

Technische Natuurkunde, FSR TNW 2021-2022