De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste bestuurlijke orgaan van de Vereniging voor Technische Physica. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV, en in de ALV wordt jaarlijks een nieuw bestuur gekozen. ALV’s worden ongeveer acht maal per jaar gehouden. Tijdens ALV's worden de ontwikkelingen binnen de VvTP besproken, commissies geïnstalleerd, begrotingen doorgenomen en de plannen voor de toekomst behandeld. De ALV is toegankelijk voor ieder VvTP lid.

Agenda's en notulen van de ALV kunnen hier worden ingezien.