In 2004 is de Alumni Vereniging Technische Natuurkunde (AVTN) opgericht om het contact tussen de Delftse natuurkundig ingenieur, de student en de faculteit te verbeteren en zo aan hen een uitgebreid netwerk te verschaffen. Sinds 2012 is besloten iedereen die zijn master heeft behaald in de Technische Natuurkunde automatisch alumnus te laten worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vervolgens zal de AVTN hun de mogelijkheid bieden om een abonnement te nemen op De Physicus, het kwartaalblad van de Vereniging voor Technische Physica.

Het AVTN bestuur bestaat uit twee bestuursleden van de VvTP. Ze organiseert onder andere ieder jaar een alumni speeddatediner waarbij studenten in contact kunnen komen met alumni en in 2021 is er ook een collegetour georganiseerd in samenwerking met de twee andere studieverenigingen voor Technische Natuurkunde in nederland, SVTN "J.D. van der Waals" in Eindhoven en S.V. Arago in Twente.

Voor meer informatie over de AVTN, of voor verzoeken tot lidmaatschap, kunt u het AVTN bestuur altijd een e-mail sturen.