In 2004 is de Alumni Vereniging Technische Natuurkunde (AVTN) opgericht om het contact tussen de Delftse natuurkundig ingenieur, de student en de faculteit te verbeteren en zo aan hen een uitgebreid netwerk te verschaffen. Sinds 2012 is besloten dat iedereen die zijn master heeft behaald in de Technische natuurkunde automatisch alumnus te laten worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vervolgens zal de AVTN de mogelijkheid bieden om een abonnement op De Physicus te nemen, het kwartaalblad van de Vereniging voor Technische Physica.

De AVTN bestaat uit twee bestuursleden van de VvTP en een student van het Masterdispuut. Het masterdispuut organiseert speciaal voor masterstudenten activiteiten, zoals excursies en alumni diners.

Voor meer informatie over de AVTN, of voor verzoeken tot lidmaatschap, kunt u het AVTN bestuur altijd een e-mail sturen.