Het Bedrijven Informatie Team (BIT) is het ondersteunendd team voor De Delftse Bedrijvendagen, dat de grootste technische carrièrebeurs van de Benelux beslaat, en van het bijbehorend bestuur. Het BIT bestaat uit vijf studenten van de vijf Pentagonstudieverenigingen (Vereniging voor Technische Physica, Gezelschap Leeghwater, VSV 'Leonardo da Vinci', het Technologisch Gezelschap en W.I.S.V. 'Christiaan Huygens'). Dit team ondersteunt De Delftse Bedrijvendagen met name in de promotie, maar het maakt ook het bedrijvenboek en is het algemene aanspreekpunt op de beursvloer tijdens de Presentatiedagen. 

Het huidige BIT bestaat uit de volgende studenten:

President Ruben Michaux VSV
Secretaris Tobias Stinenbosch Leeghwater 
Commissaris Gadgets Mandy van Overeem TG
Commissaris Layout  Roy Klip CH
Commissaris Eerste Katern
Jan Karel van den Biesen VvTP
QQ Martijn van Moorselaar VSV