Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica wordt gevormd door zes studenten Technische Natuurkunde. Deze zes mensen zetten hun studie een jaar op een zijspoor om full-time met de vereniging bezig te zijn. Zij nemen zitting in kamer A109 van het gebouw voor Technische Natuurwetenschappen (gebouw 22) en hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo vertegenwoordigt het bestuur de studenten Technische Natuurkunde bij de faculteit TNW, de TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven, begeleidt het bestuur alle commissies die de VvTP rijk is en leidt het bestuur de organisatie van alle VvTP activiteiten in goede banen, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door een commissie die de organisatie op zich neemt te begeleiden. Het bestuur wisselt jaarlijks en wordt verkozen door de Algemene Leden Vergadering.

 

Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica van het jaar 2020/2021 is als volgt samengesteld:

President Leon Olde Scholtenhuis
Secretaris / Commissaris Extern
Jeroen van de Velde
Thesaurier / Commissaris Extern
Dion Hoeksema
Commissaris Extern Annelot Broerze
Commissaris Onderwijs Bachelor Lys Schiereck
Commissaris Onderwijs Master Sibren van der Meer