Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica wordt gevormd door zes studenten Technische Natuurkunde. Deze zesmensen zetten hun studie een jaar op een zijspoor om full-time met de vereniging bezig te zijn. Zij nemen zitting in kamer A109 van het gebouw voor Technische Natuurwetenschappen (gebouw 22) en hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo vertegenwoordigt het bestuur de studenten Technische Natuurkunde bij de faculteit TNW, de TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven, begeleidt het bestuur alle commissies die de VvTP rijk is en leidt het bestuur de organisatie van alle VvTP activiteiten in goede banen, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door een commissie die de organisatie op zich neemt te begeleiden. Het bestuur wisselt jaarlijks en wordt verkozen door de Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica van het jaar 2019/2020 is als volgt samengesteld:

President Bas Rooijakkers
Secretaris / Commissaris Extern
Anne-Fleur Dijkhorst
Thesaurier / Commissaris Extern
Finn Swanenburg
Commissaris Extern Carsten van de Kamp
Commissaris Onderwijs Bachelor Suzanne Huijskes
Commissaris Onderwijs Master Danish Nabi