Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica wordt gevormd door zes studenten Technische Natuurkunde. Deze zes mensen zetten hun studie een jaar op een zijspoor om full-time met de vereniging bezig te zijn. Zij nemen zitting in kamer A109 van het gebouw voor Technische Natuurwetenschappen (gebouw 22) en hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo vertegenwoordigt het bestuur de studenten Technische Natuurkunde bij de faculteit TNW, de TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven, begeleidt het bestuur alle commissies die de VvTP rijk is en leidt het bestuur de organisatie van alle VvTP activiteiten in goede banen, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door een commissie die de organisatie op zich neemt te begeleiden. Het bestuur wisselt jaarlijks en wordt verkozen door de Algemene Leden Vergadering.

Bestuur 89 der VvTP

Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica van het jaar 2021/2022 is als volgt samengesteld:

President Barbara Huijskes
Secretaris / Commissaris Extern
Sjors van der Schot
Thesaurier / Commissaris Extern
Peter Schaefers
Commissaris Extern Vlei Blommers
Commissaris Onderwijs Bachelor Job Sanders
Commissaris Onderwijs Master Mike van Vliet