Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica wordt gevormd door zeven studenten Technische Natuurkunde. Deze zeven mensen zetten hun studie een jaar op een zijspoor om full-time met de vereniging bezig te zijn. Zij nemen zitting in kamer A109 van het gebouw voor Technische Natuurwetenschappen (gebouw 22) en hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo vertegenwoordigt het bestuur de studenten Technische Natuurkunde bij de faculteit TNW, de TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven, begeleidt het bestuur alle commissies die de VvTP rijk is en leidt het bestuur de organisatie van alle VvTP activiteiten in goede banen, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door een commissie die de organisatie op zich neemt te begeleiden. Het bestuur wisselt jaarlijks en wordt verkozen door de Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica van het jaar 2017/2018 is als volgt samengesteld:

President Joost Surewaard
Secretaris / Commissaris Extern
Rixt Bosveld
Thesaurier
Emma Breeman
Commissaris Extern
Celine van der Veen
Commissaris Verbreding Thomas van den Hooven
Commissaris Onderwijs Bachelor Thierry Meerbothe
Commissaris Onderwijs Master/Commissaris Lustrum Willem Diepeveen