Het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica en haar commissies zijn overdag te bereiken op het onderstaande adres en telefoonnummer. De VvTP is gevestigd in het gebouw voor Technische Natuurkunde naast de aula van de TU Delft.

Op dinsdagochtend is het bestuur telefonisch niet bereikbaar in verband met de wekelijkse vergadering.

Adres Lorentzweg 1 
Kamer A109 
2628 CJ Delft
Telefoon                

015 - 27 86 122 (Algemeen)
015 - 27 89 725 (Onderwijs)
015- 27 89 720 (Thesaurier/ Commissaris Extern)
015 - 27 85 398 (President De Delftse Bedrijvendagen) 

E-mail vvtp@vvtp.nl (Algemeen)
onderwijs@vvtp.nl (Onderwijs)
thesaurier@vvtp.nl (Financiën)
extern@vvtp.nl (Acquisitie) 
adreswijziging@vvtp.nl (Adreswijzigingen)   
Internet www.vvtp.tudelft.nl (maar die heb je al gevonden)
KvK 40397154
Bankgegevens

t.n.v. Technische Physica VVTP
IBAN: NL86ABNA0442814003
BIC: ABNANL2A