Ereleden van de Vereniging voor Technische Physica zijn personen die zich vanuit de wetenschappelijke en bedrijfswereld zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de VvTP en onze vereniging ondersteunen met adviezen en lange termijn zaken. Ereleden worden voor het leven benoemd. 

Ir. K.M. van der Laan (sinds 7-3-1983)

Ir. Max van der Laan is oud-secretarisbeheerder van Technische Natuurkunde, alsmede adviseur van de decaan en het College van Bestuur. Daarnaast is Van der Laan lange tijd directeur geweest van het Universiteitsfonds TU Delft. In zijn lange staat van dienst bij de TU Delft heeft hij verder vele nevenfuncties uitgeoefend, waaronder het opzetten van de OWee, waar hij zich veertig jaar later nog steeds actief voor inzet.

 Ir. B. van Nederveen (sinds 17-9-1996)

Ir. Boudewijn van Nederveen heeft Technische Natuurkunde aan de TU Delft gestudeerd. Hij is onder andere oud-president van de Raad van Bestuur van chemisch bedrijf Hoechst. Daarnaast is hij voorzitter van het universiteitsfonds van de TU Delft en president van ingenieursgenootschap KIVI NIRIA geweest. Daarnaast is Ir. van Nederveen in 1996 geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

Prof. dr. ir. F. Tuinstra (sinds 7-9-1998)


Prof. dr. ir. Fokke Tuinstra is oud-opleidingsdirecteur van de studie Technische Natuurkunde. Vanuit deze positie heeft hij zich erg ingezet voor het verbeteren van het onderwijs op onze faculteit. Dit en de grote waardering van zowel studenten als collega-hoogleraren zorgden voor een erelidmaatschap bij de VvTP.

 

Prof. dr. ir. P. Kruit (sinds 18-2-2003)

Prof. dr. ir. Pieter Kruit is hoogleraar bij de sectie Charged Particle Optics van de afdeling Imaging Physics. Hij houdt zich hier bezig met de ontwikkeling van elektronenmicroscopie, zet zich in voor de valorisatie van de wetenschap en assisteert start-ups. In 2011 heeft Prof. Kruit voor zijn valorisatiewerk de FOM-valorisatieprijs gewonnen. Van 2007 t/m 2013 is Prof. Kruit opleidingsdirecteur van de bachelor Technische Natuurkunde geweest. Daarnaast zet hij zich vaak verdienstelijk in voor symposia en studiereizen van de VvTP. Hij is geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn algemene verdienste.

 

Prof.dr.  I.T. Young (sinds 18-2-2003)

Prof. Ted Young was hoogleraar Systemen en Signalen, voorzitter van Imaging Science & Technology en voorzitter van de afdeling Bionanoscience. Verder is Prof. Young voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting  J.B. Westerdijkfonds - dat de belangrijkste onderwijsprijs voor de faculteit TNW. Ook is hij betrokken bij de Leermeesterprijs, een TU-brede onderscheiding voor hoogleraren, die hij zelf ook gewonnen heeft. Daarnaast is prof. Young geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Op dit moment is Prof. Young emeritus hoogleraar.

 

Ir. C.E.G. van Gennip (sinds 28-05-2008)

Ir. Karien van Gennip heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Daarna is ze werkzaam geweest bij McKinsey & Company. In 2002 werd ze bestuurslidvan het CDA, waarna ze in het kabinet van Balkenende II de post van staatssecretaris van Economische Zaken heeft bekleed. In 2006 was ze kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken namens het CDA. Tegenwoordig is ze werkzaam als CEO van ING Frankrijk. 

 

Prof. dr. R.F. Mudde (sinds 28-05-2008)

Prof. dr. Robert Mudde heeft natuurkunde gestudeerd in Leiden. Sinds 2001 is hij professor bij de afdeling Multi Scale Physics, nu Transport Phenomena. Hij heeft talloze functies bekleed en in verschillende commissies van de TU Delft actief geweest. Van 2007 tot 2016 is hij onderwijsdirecteur van de faculteit TNW. Sinds 2018 is hij Vice rector Magnificus en Vice President Education in het College van Bestuur van de TU Delft. Bovendien geeft hij leiding aan de TU Delft Teaching Academy en het Teaching Lab.

 

Ir. C.J. van den Bos (sinds 23-03-2011)

Ir. Kees van den Bos is VvTP bestuurder geweest in 1985/1986. In 1988 is hij afgestudeerd als technisch natuurkundige. In 2000 heeft hij 'Hukseflux Thermal Sensors' opgericht, een jong dynamisch bedrijf in Delft dat sensoren ontwikkelt voor onder andere de zonne-energie sector. Hij heeft mede bijgedragen aan het ontwerp van de Galileothermometer die op dit moment in het Mekelpark staat.

 

Dr. ir. W. van Saarloos (sinds 26-04-2013)

Dr. ir. Wim van Saarloos is afgestudeerd in Delft en gepromoveerd in de natuurkunde aan de Universiteit van Leiden. Daar is hij ook hoogleraar geweest in theoretische natuurkunde. Van Saarloos is oprichter van het Lorentz Center, een internationaal instituut voor wetenschappelijke workshops en is directeur van onderzoeksinstituut Fysisch Onderzoek der Materie (FOM) geweest, waarna hij directeur transitie bij NWO werd. Vanaf 2018 is hij president van KNAW. Van Saarloos is geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw voor de oprichting van het Lorentz Center.

 

Ir. N.E. Bos (sinds 26-04-2013)

Ir. Niels Bos is oud-president van de VvTP ('91/'92). Bos was onder andere werkzaam bij BCG. Op dit moment is hij directeur van Dynaflow Research Group, een bedrijf gespecialiseerd in olie en gas.