Het verhaal van de VvTP begint in september 1928 toen na aandringen van het bedrijfsleven een nieuwe studie voor natuurkundige ingenieurs aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft werd gestart. De studie ging van start met 40 eerstejaars studenten die werden ondergebracht in het gebouw aan de Kanaalweg 2B (aan het water naast de Sint Sebastiaansbrug).

Tot december 1932 konden de natuurkunde studenten lid worden bij de Electrotechnische Vereeniging. Dit bleek echter snel geen werkbare situatie aangezien de belangstellingen en activiteiten niet in overeenstemming waren. Op aandringen van enkele professoren werd op 2 december 1932 de Vereniging voor Technische Physica opgericht.

In de eerste jaren hield de VvTP zich vooral bezig met het organiseren van lezingen en excursies. Al vrij snel werden er lezingen gegeven door vooraanstaande fysici als Schrödinger, Pauli, Geiger en Zernike. Verder werd er in het eerste jaar een bezoek gebracht aan Parijs, waar een ontmoeting met Marie Curie plaatsvond, die een groep van 30 VvTPers rondleidde door haar laboratorium. Later werden er elk jaar nog buitenlandse excursies naar onder andere Frankrijk en Engeland georganiseerd.

Toen in 1940 De Tweede Wereldoorlog uitbrak kwamen de werkzaamheden van de vereniging stil te liggen, net zoals dat het geval was bij iedere andere vakvereniging in Nederland. De studie werd wel voortgezet tijdens de bezetting. Na de oorlog, in 1945, werd er een nieuw bestuur gevraagd dat de activiteiten en lezingen weer opstartte. Met hulp van professor Kronig (rector-magnificus van de TU Delft van 1959 tot 1962) werd in 1946 alweer een excursie naar Denemarken georganiseerd.

Begin jaren zestig verhuisde de toenmalige afdeling der Technische Natuurkunde van het pand op Mijnbouwplein 11 naar de huidige locatie aan de Lorentzweg. De jaren zestig waren een roerige periode voor studenten. De studentenopstanden in Parijs en de Maagdenhuisbezetting leidde er uiteindelijk toe dat studenten inspraak kregen in het universiteitsbestuur. Vlak hierna opende het TPKV in de kelder van de faculteit haar deuren.

Over de vereniging in de jaren zeventig is erg weinig bekend. Volgens oud faculteitsmedewerkers en mensen die betrokken waren bij de VvTP was de vereniging in die tijd meer een linkse actiegroep dan een studievereniging. De bestuurders uit die tijd hebben erg weinig gedocumenteerd. Wel is bekend dat college responsiegroepen in deze periode zijn opgericht en dat de practica zijn hervormd.

De jaren tachtig waren een mooie periode voor de vereniging. In 1980 werd voor de eerste keer het eerstejaarsweekend georganiseerd. Het symposium had inmiddels een vaste plaats gekregen en de CRGs bleken een succes. Aan het einde van de jaren tachtig ging het weer beter met de Nederlandse economie en dit wierp natuurlijk ook zijn vruchten af voor de VvTP. De hoeveelheid activiteiten nam gestaag toe en de prestigestrijd tussen verschillende verenigingen bloeide op. Verder werd in 1985 het eerste jaarboek uitgegeven en deed de eerste computer zijn intrede bij de VvTP.

Met het begin van de jaren negentig bleef de VvTP sterk groeien: jaarboeken werden professioneler, symposia begonnen tot de beste in Delft te behoren en ook de buitenlandse reis bleef een van de paradepaardjes van de VvTP. Het activiteitenniveau bleef stijgen. De AC werd opgericht en ook de Physicus stamt uit het begin van de jaren negentig. Lezingen en excursies werden natuurlijk ook nog steeds gehouden en het onderwijs werd nog steeds kritisch bekeken. In 1996 werden voor het eerst De Delftse Bedrijvendagen georganiseerd in samenwerking met vier andere studieverenigingen.

Aan het eind van de twintigste eeuw beleefde de VvTP qua financiële middelen haar topjaren, maar het aantal nieuwe studenten liep terug. De faculteit Technische Natuurkunde werd een onderdeel in de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). In 2002 is de afdeling Technische Natuurkunde gesplitst in de afdelingen Nanoscience, Imaging Science & Technology en Multiscale Physics. Met ingang van het collegejaar 2002-2003 worden de bachelorsopleiding Technische Natuurkunde en de mastersopleidingen Applied Physics en Nanoscience zoals we die nu kennen aangeboden.

In de zomer van 2005 heeft de onderwijsvleugel zijn facelift gekregen en stond er voor de aanvang van het collegejaar een mooie nieuwe groene balie voor het hok. De vernieuwing werd in dit jaar voortgezet met het lanceren van de nieuwe VvTP website die veel nieuwe functionaliteiten kende. Voor de tweede keer in 2 jaar vertrokken in de zomer van 2006 een groep VvTPers op een grote buitenlandse reis. Dit keer naar China, Maleisië en Singapore.

Halverwege 2007 is het Bestuur 74 gelukt om de ruimte achter A109 te bemachtigen als nieuw commissiehok, waardoor het oude commissiehok in de B-vleugel kwam te vervallen. Van het bestuurshok en de nieuwe commissieruimte is één grote ruimte gecreëerd. Hiermee ontstond de indeling van de VvTP zoals we die nu kennen. In 2007 is tevens de MAC, de master activiteiten commissie opgericht om masterstudenten meer activiteiten te bieden.

Sinds 2008 is de studie Technische Natuurkunde langzaam maar gestaag aan het groeien. Er zijn veel nieuwe commissies opgericht, een groot aantal mooie lezingen georganiseerd en de algemene professionaliteit van de vereniging neemt toe.