De Jaarboekcommissie werkt ieder jaar aan het vervaardigen van een jaarboek, dat op de dies (2 december) gepresenteerd wordt. Het jaarboek staat boordevol met stukken over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, wie in welke commissie zit, de Research Groups en interessante stukjes rond een centraal thema.

VvTP-leden worden van harte aangemoedigd iets te schrijven voor het jaarboek, en dit aan te leveren bij de Jaarboekcommissie voor in het Inbox-katern.

De Jaarboekcommissie 2016 bestaat uit:

President Thijs van de Mortel
Secretaris Celine van der Veen
Thesaurier  Cleo Orbons
Commissaris Acquisitie Joris van Stam
Commissaris Lay-out Lisette Kloosterboer
Commissaris Lay-out Bas Rooijakkers
Commissaris Innovatie Maurits Houck
QQ83 Robin Gevers
QQ84 Marc Bathelt