De Jaarboekcommissie werkt ieder jaar aan het vervaardigen van een jaarboek, dat op de dies (2 december) gepresenteerd wordt. Het jaarboek staat boordevol met stukken over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, wie in welke commissie zit en interessante stukjes rond een centraal thema.

VvTP-leden worden van harte aangemoedigd iets te schrijven voor het jaarboek, en dit aan te leveren bij de Jaarboekcommissie voor in het Inbox-katern.

De Jaarboekcommissie 2018 bestaat uit:

President Tim Kaasjager
Secretaris Beer de Zoeten
Thesaurier / Commissaris Acquisitie Tom van Lieshout
Commissaris Lay-out Matthias Flór
Commissaris Lay-out Fleur Rooijakkers
QQ85 Joost Surewaard
QQ86 Anouk Maasland