De Jaarboekcommissie werkt ieder jaar aan het vervaardigen van een jaarboek, dat op de dies (2 december) gepresenteerd wordt. Het jaarboek staat boordevol met stukken over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, wie in welke commissie zit en interessante stukjes rond een centraal thema.

VvTP-leden worden van harte aangemoedigd iets te schrijven voor het jaarboek, en dit aan te leveren bij de Jaarboekcommissie voor in het Inbox-katern.

De Jaarboekcommissie 2020 bestaat uit:

President Karel Bouwmeester
Secretaris Tessa van Duin
Thesaurier / Commissaris Acquisitie Floor Collenteur
Commissaris Inhoud Luna Feeke
Commissaris Lay-out Leanne Oosterlaan
Commissaris Lay-out Wouter Hajer
QQ Lys Schiereck