De Jaarboekcommissie werkt ieder jaar aan het vervaardigen van een jaarboek, dat op de dies (2 december) gepresenteerd wordt. Het jaarboek staat boordevol met stukken over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, wie in welke commissie zit en interessante stukjes rond een centraal thema.

VvTP-leden worden van harte aangemoedigd iets te schrijven voor het jaarboek, en dit aan te leveren bij de Jaarboekcommissie voor in het Inbox-katern.

De Jaarboekcommissie 2018 bestaat uit:

President Beate Verbeek
Secretaris Pepijn Rot
Thesaurier / Commissaris Acquisitie Tjipke Hofker
Commissaris Inhoud Loek van Everdingen
Commissaris Lay-out Esther Teng
Commissaris Lay-out Jeroen van de Velde
QQ86 Kamiel Dankers
QQ87 Anne-Fleur Dijkhorst