Studenten Technische Natuurkunde staan bekend om hun capaciteiten om theoretische kennis om te zetten in mooie, praktische toepassingen. Waar de studie toch voornamelijk op het opnemen van kennis, oefenen van berekeningen en onderzoeken is, willen sommige studenten hun kennis graag op een meer tastbare manier gebruiken: bijvoorbeeld door iets moois te klussen.

Eerder werd in het kader van het Lustrum van de VvTP een galileo-thermometer geklust en geplaatst in het Mekelpark: dit tot groot genoegen van de makers en plezier van eenieder die het aanschouwt. Om dit soort klusprojecten de ruimte en sturing te geven, is de Klusco opgericht. De plannen van de huidige klusco is het bouwen van een Cloud Chamber, een speciaal ingerichte kamer met een kritische dampspanning, waardoor kosmische deeltjes als dampsporen zichtbaar worden gemaakt. 

De Klusco bestaat momenteel uit:


Klusco Berend Klaver
  Marten Kruidhof
  Michiel Dubbelman
  Nathan de Zoete
  Piotr Benedysiuk
  Tjeerd van Aalst
  Tom Laeven
  Victor Hartong
QQ Robin Gevers