De VvTP organiseert naast de besloten borrels ook open feesten. Zo wordt sinds het jaar 2003/2004 jaarlijks het TNW feest (vanaf 2012 LABdance genoemd) georganiseerd in samenwerking met de studieverenigingen TG (Molecular Science and Technology) en LIFE (Life Science and Technology). Elke studievereniging levert twee commissieleden en een QQ’er, wat de totale grootte van de commissie op negen brengt. Dit feest, waar zo’n 300 studenten op afkomen was de afgelopen jaren steevast een groot succes. Op LABdance zijn altijd weer veel mooie themaoutfits en soepele dansmoves te bewonderen.

LABdance 2015 vond plaats op 25 maart.

President Sue van Deursen
Secretaris Iza Muradin
Thesaurier Pim Achternaam
Commissaris Promo Nassim Oumessoud
QQ Hooke Amaria Vledder
QQ VvTP Ruben Braas
QQ TG Guide Hartog
QQ LIFE Martijn Achternaam