De VvTP organiseert lezingen voor verschillende doelgroepen. De Kroniglezingen zijn toegankelijk voor alle belangstellenden en gericht op natuurkundestudenten, hoogleraren en wetenschappers aan onze faculteit. De moeilijkheidsgraad varieert maar de lezingen zijn er op gericht dat een begin tweedejaars student Technische Natuurkunde de essentie moet kunnen begrijpen.

Naast de Kroniglezingen zijn er lunchlezingen. Deze lezingen, waarbij voor lunch wordt gezorgd, gaan over de actualiteit, carrière, wetenschapsfilosofie of historie. Al deze lezingen zijn vrij toegankelijk, maar voor de lunch moet men zich inschrijven. De wetenschapsfilosofische en historische lunchlezingen worden regelmatig georganiseerd in samenwerking met Studium Generale.

Afgelopen jaren zijn er grote kroniglezingen geweest door onder andere Gerard 't Hoofd, Leo Kouwenhoven, Alain Aspect en Walter Lewin. De opkomst van deze lezingen is altijd hoog, normaliter zijn er rond de 150 mensen aanwezig. Het publiek bestaat uit studenten, promovendi, faculteitspersoneel en andere geinteresseerden. 

Voor een actueel overzicht van lezingen die op het prorgamma staan kunt u de agenda raadplegen.