Onderwijs bij de VvTP

Naast het feit dat de VvTP jaarlijks allerlei activiteiten organiseert, zijn wij ook zeer actief op het gebied van onderwijs. Hier houden wij, de twee Commissarissen Onderwijs, ons mee bezig. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld de feedback van studenten die we terugkoppelen naar de docenten. Door middel van de Opleidingscommissie Technische Natuurkunde (OCTN) oefenen wij veel invloed uit op de invulling van onze mooie opleiding. Ook behartigen wij de onderwijsbelangen van studenten Technische Natuurkunde.

Praktische informatie

Wil je informatie over de officiële inhoud en/of tentaminering van vakken? Ga naar de Studiegids!

Wil je je aanmelden voor een vak en bijbehorende documenten zien? Ga naar Brightspace!

Wil je jouw rooster zien? Ga naar mytimetable.tudelft.nl!

Wil je colleges terugkijken? Ga naar collegerama!

Wil je printen? Ga naar webprint.tudelft.nl!

Wil je de bestanden op je persoonlijke TU-schijf op een niet-TU-computer kunnen zien? Ga naar webdata.tudelft.nl!

Wil je Microsoft Office 365 installeren? Gebruik dan de manual!

Wil je MATLAB, Python of andere software installeren? Zie software.tudelft.nl!

Wil je een laptop via de TU kopen of heb je een vraag over IT? Zie het laptopproject!

Nog niet gevonden wat je zocht? Check deze link!

Feedback

Een van de media die wij gebruiken voor feedback over onderwijs zijn de Onderwijs Feedback Lunches met onze onderwijsambassadeurs, die vier keer per semester alle vakken en practica doorspreken. De resultaten worden doorgegeven aan de docenten, waardoor zij goede feedback krijgen over de colleges en practica. 

Om een idee te krijgen van hoe andere studenten vakken ervaren is hier in te zien hoe studenten uit eerdere jaren vakken hebben geëvalueerd.

Informatie

Alle onderwijsmededelingen kun je vinden op de communities op Brightspace. Het is dan ook essentieel dat je enrolled bent voor de community 'Bachelor Technische Natuurkunde'. De docenten en de organisatie gaan er van uit dat je op de hoogte bent van alle informatie die daarop staat. Zelf houden we jullie op de hoogte van onderwijsontwikkelingen in ons vaste stuk in het kwartaalblad 'De Physicus', posters in en rond het hok en natuurlijk via mededelingen op de website.

Tot slot

Heb je vragen?

Job Sanders en Mike van Vliet

Commissarissen Onderwijs '21/'22