Onderwijs bij de VvTP

Naast het feit dat de VvTP jaarlijks allerlei activiteiten organiseert, zijn wij ook zeer actief op het gebied van onderwijs. Hier houden wij, de twee Commissarissen Onderwijs, ons mee bezig. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor goede feedback van studenten naar docenten over hun vak. Door middel van de Opleidingscommissie Technische Natuurkunde (OCTN) oefenen wij veel invloed uit op de invulling van onze mooie opleiding. Ook behartigen wij de onderwijsbelangen van studenten Technische Natuurkunde.

Feedback

Een van de media die wij gebruiken voor feedback over onderwijs zijn de Onderwijs Feedback Lunches, die vier keer per semester alle vakken en practica doorspreken. De resultaten worden doorgegeven aan de docenten, waardoor zij goede feedback krijgen over de colleges en practica.
 

Informatie

Alle onderwijsmededelingen kun je vinden op de communities op Blackboard. Het is dan ook essentieel dat je enrolled bent voor de community 'Bachelor Technische Natuurkunde'. De docenten en de organisatie gaan er van uit dat je op de hoogte bent van alle informatie die daarop staat. Zelf houden we jullie op de hoogte van onderwijsontwikkelingen in ons vaste stuk in het kwartaalblad 'De Physicus' en natuurlijk via mededelingen op de website.

Tot slot

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons altijd mailen via onderwijs@vvtp.tudelft.nl, of spreek ons aan bij de VvTP-balie bij A109.

Sander Blom en Floor van Dam

Commissares Onderwijs '16/'17