De Vereniging voor Technische Physica (VvTP) is de studievereniging voor studenten van de bachelor Technische Natuurkunde en de master Applied Physics aan de Technische Universiteit Delft. De VvTP is een actieve en goed georganiseerde studievereniging die volledig gerund wordt door studenten. Van de meer dan 1300 leden zijn er ongeveer 150 actief in commissies of in het bestuur, dat een jaar lang full time overzicht houdt over de vereniging. Door het hoge percentage actieve leden worden de verscheidene activiteiten zeer goed bezocht.

Lid worden van de VvTP is eigenlijk vanzelfsprekend als men Technische Natuurkunde of de aanverwante master Applied Physics studeert aan de TU Delft: meer dan 95% van de studenten is lid van de studievereniging VvTP. Een van de belangrijkste redenen om lid te worden is de boekenverkoop tegen gereduceerd tarief voor alle studenten die lid zijn. Daarnaast dient de VvTP als 'huiskamer' op de faculteit, met lunchmogelijkheden en gratis koffie en thee voor alle leden. Tenslotte zorgt de VvTP als goede kans voor ontplooiing van studenten in commissies en het bestuur, iets wat voor zowel de persoonlijke ontwikkeling van studenten als voor hun latere carrière van groot belang is.

Formeel gezien zijn de doelen van de VvTP het behartigen van de belangen van de studenten Technische Natuurkunde en het bevorderen van de studie van natuurwetenschappen. Om deze doelen te bereiken is de VvTP actief op vier verschillende gebieden: onderwijs, carrière, verbreding en sociaal.

Onderwijs

Het onderwijs is het bestaansrecht van een studievereniging en de VvTP houdt zich hier dan ook actief en serieus mee bezig. De VvTP functioneert richting de faculteit als kwaliteitsmonitor van het onderwijs vanuit de studenten. Via Onderwijs Feedback Lunches, die elk octaal gehouden worden, kunnen studenten hun klachten of opmerkingen over het aangeboden onderwijs bespreken. De Commissarissen Onderwijs uit het bestuur van de VvTP verzamelen deze kritiek en leggen dit voor aan docenten, de opleidingscommissie of de opleidingsdirecteur. De faculteit neemt deze opmerkingen altijd zeer serieus en samen wordt gekeken naar oplossingen, vaak resulterend in snelle maatregelen waar nodig.

Daarnaast neemt de VvTP een stuk voorlichting binnen de studie voor haar rekening. Een aantal keer zal een student voor keuzes komen te staan, bijvoorbeeld voor een minor, de keuze voor het onderwerp van het Bachelor EindProject en uiteraard in welke richtingen men kan afstuderen. De VvTP zorgt, via het organiseren van voorlichting en het uitbrengen van een keuzegids waarin al het lopende wetenschappelijke onderzoek wordt gepresenteerd, ervoor dat studenten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en een weloverwogen keuze kunnen maken. Verder speelt de VvTP een rol in de voorlichting van middelbare scholieren.

Carrière

De VvTP is een belangrijke schakel in het contact tussen studenten en bedrijven. Omdat de natuurkunde een zeer breed vakgebied is, kunnen studenten na hun studie vaak nog alle kanten op. De VvTP organiseert regelmatig excursies naar verschillende bedrijven en instituten, zodat studenten precies kunnen zien hoe technisch natuurkundigen later hun kennis kunnen gebruiken. Ook geven bedrijven regelmatig bedrijfspresentaties op onze faculteit, bijvoorbeeld tijdens de lunch, zodat studenten op een ontspannen en laagdrempelige manier contact met bedrijven kunnen leggen.

Naast eendaagse excursies organiseert de VvTP elk jaar een meerdaagse excursies met bestemmingen als Keulen, Antwerpen of Groningen voor jongerejaars en wordt bijna elk jaar een studiereis georganiseerd. De VvTP is medeorganisator van De Delftse Bedrijvendagen, waarin studenten het hele traject van oriëntatie tot sollicitatie kunnen ondergaan. Daarnaast wordt eens in de twee jaar een Case Tour naar een buitenlandse stad georganiseerd voor ambitieuzere studenten die graag in de top van het bedrijfsleven willen komen te werken.

Verbreding

De VvTP organiseert natuurkundegerelateerde activiteiten die gericht zijn op het verbreden en verdiepen van de kennis van studenten en faculteitsmedewerkers. Een van de hoogtepunten hiervan is het jaarlijkse symposium, dat geheel door eigen studenten wordt georganiseerd. Voor een gemiddelde opkomst van 300 bezoekers wordt elk jaar een ander deelgebied van de physica door vooraanstaande sprekers uitgediept.

Een aantal keer per jaar worden lezingen gehouden over een grote variëteit van onderwerpen. Zowel fundamentele natuurkundige onderwerpen komen aan bod, alsmede belangrijke historische figuren of de nieuwste toepassingen. Onderwerpen die niet in de collegebanken aan bod komen geven zowel studenten als wetenschappelijk personeel van de faculteit de mogelijkheid om te genieten van het brede vakgebied. Enkele vooraanstaande sprekers die de afgelopen jaren lezingen hebben gegeven zijn David Griffiths, Gerard 't Hooft, Andre Geim, Walter Lewin en Alain Aspect.

Viermaal per jaar wordt de verenigingsperiodiek ‘De Physicus’ uitgebracht, waarin door studenten zelf geschreven artikelen staan van uiteenlopende onderwerpen, maar ook wetenschappelijke stukken worden gepubliceerd.

Een van de grootste evenementen van de VvTP is de jaarlijkse studiereis, die wisselend continentaal of intercontinentaal is. Op zo'n studiereis worden verschillende bedrijven en instituten bezocht, de cultuur van het land ervaren en er wordt natuurlijk ook genoeg ontspannen. In 2019 werden Rio de Janeiro, Sao paolo en Florianopolis in Brazilie bezocht, in 2020 is het plan om de kaukasus te bezoeken.  

Op het gebied van persoonlijke verbreding geeft de VvTP enkele keren in het jaar cursussen. Dit kunnen trainingen zijn op het gebied van communiceren tot acquisitietraining en van je eigen server bouwen tot een verslag maken in LaTeX.

Sociaal

Uiteraard kent de VvTP een groot aantal sociale sactiviteiten om de band tussen haar leden te versterken en te onderhouden. Hierbij valt te denken aan borrels, films in de pauze, feestjes, pokertoernooien en nog vele andere activiteiten. Rondom de verjaardag van de vereniging wordt een week lang alles uit de kast gehaald om de verjaardag uitbundig te vieren. Voor alle studenten en vakgroepen wordt elk jaar een grote sportdag met aansluitende barbecue gehouden en kan er elke dag samen geluncht worden. Ook de gratis kopjes koffie die elke dag onze leden door de colleges helpen, vallen onder het kopje sociaal.

Ieder jaar wordt er door de jaarboekcommissie een prachtig jaarboek uitgebracht, waarin uitgebreid verslag gedaan wordt van het afgelopen jaar en ook allerlei praktische informatie zoals een overzicht van het onderzoek, een overzicht van alle commissies en een jaarverslag staan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Vereniging voor Technische Physica, haar activiteiten of over Technische Natuurkunde studeren in het algemeen, neem dan contact met ons op.

Adres:  Lorentzweg 1 
 Kamer A109 
 2628 CJ Delft
Telefoon:  015 - 27 86 122
KvK:  40397154
Internet:  www.vvtp.tudelft.nl
E-mail:  vvtp@vvtp.tudelft.nl