De Photocommissie is verantwoordelijk voor het maken van Photo’s op alle VvTP activiteiten. Dit is van groot belang omdat commissies van de door hen georganiseerde activiteiten graag photo’s hebben, tevens is het een goed middel om bedrijven te laten inzien dat de VvTP veel mooie activiteiten heeft. Tot 2010 bestond de photoco altijd uit drie eerstejaars en een QQ’er. Bestuur 78 heeft hier verandering in gebracht door dit aantal te vergroten naar zes en door ook ouderejaars te vragen. Deze uitbreiding heeft geleid tot meer activiteiten. Zo heeft Photoco Physion een verwisselbaar collage opgehangen, gezinsfoto’s gemaakt op de ouderdag, ieder kwartaal de Phlitsch van de Physicus gemaakt en wordt er tijdens het commissie-uitje het photojaarboek uitgedeeld.

Phyzier 2017/2018 bestaat uit:

President Tessa Jaspers
Vice-President Timo Muller
Secretaris Yacine Verschuren
Commissaris Phlitsch
Tiuri Hartog
Commissaris Film A
Loek van Everdingen
Commissaris Film 1
Leyi Hsu
Commissaris Sociale Media Pepijn Rot
QQ Thomas van den Hooven