Als lid van de Vereniging voor Technische Physica, ga je akkoord met de volgende privacy policy. Onderstaande privacy policy is opgesteld naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy bestaat uit twee delen: een algemeen deel dat voor iedereen van toepassing is en het aanvullende gedeelte dat van kracht gaat als een lid deelneemt aan een extra dienst. In de privacy is te vinden welke gegevens de VvTP bewaart van haar leden. Ook moet er vermeldt zijn wanneer deze gegevens weer verwijderd worden. 

Nederlands

OPENEN

Engels

OPENEN