De Reiscommissie organiseert een studiereis van een week naar het buitenland. Ga voor informatie voor de studiereis van 2017 naar de website van de vorige reis.

Het doel van de reis is verbreding en verdieping op het vlak van de physica en cultuur. Tijdens de reis worden instituten, universiteiten en bedrijven alsmede culturele bestemmingen aangedaan. Dit alles geschiedt in een groep van ongeveer dertig studenten, meestal vergezeld door twee professoren. Het programma is vol om een serieus karakter te waarborgen, maar er blijft natuurlijk ruimte voor gezelligheid, iets wat door oud-reisgangers altijd wordt beaamd.

De Lustrumreiscommissie 2018 bestaat uit:

President Marianne Teng
Secretaris Anne-Kee Doing
Thesaurier Casper Ruegg
Commissaris Acquisitie Christian Primavera
Commissaris Programma Iris Lambert
Commissaris Programma Ruben Braas
QQ Emma Breeman