Aankomend jaar zal de symposiumweek van de VvTP plaatsvinden in de week van 14 oktober. Het thema van het symposium is nog illuster.

De commissie bestaat uit de volgende mensen:

President Julian Sanders
Secretaris
Brendan Analikwu
Thesaurier Nijs de Zoete
Commissaris Acquisitie
Casper Mebius
Commissaris Sprekers Charlie van Dijl
Commissaris Sprekers Maaike Westerman
QQ 86

Anouk Maasland

   

U kunt de Symposium Commissie bereiken op symposium@vvtp.tudelft.nl