Carrière

Eén van de hoofddoelen van de VvTP is het in contact brengen van onze studenten met het bedrijfsleven. Dit gedeelte van de website geeft een overzicht van de mogelijkheden bij de VvTP op dit gebied. Allereerst wordt de mogelijkheid geboden je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hiervoor organiseert de VvTP activiteiten als excursies en lunchlezingen. Daarnaast organiseert de VvTP samen met een aantal andere studieverenigingen De Delftse Bedrijvendagen, het grootste technische carrière-evenement van ons land. Een aantal bedrijven dat erg geïnteresseerd is in studenten Technische Natuurkunde heeft een bedrijfsprofiel op onze website. Tenslotte hebben we nog een aantal carrièretips geformuleerd om jou aan de ideale baan te helpen!

Bedrijfsprofielen