EN

Aankondiging ALV

Lisanne Coenen
Donderdag 15 maart 2012

Het is weer tijd voor de volgende ALV. Gelukkig is dit weer een pizza ALV, schrijf je dus snel in voor een pizza op de balie! Gedurende deze ALV zal de Eweco, Jabo, CaseTour en Reis 2011 afgerekend worden. 

De ALV zal plaatsvinden op dinsdag 27 maart om 16:00 in C117. Let op: de ALV vindt voor de eerste keer op een dinsdag plaats, dit in verband met de roosters van alle bachelorstudenten. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

agenda voor de
algemene leden Vergadering

der Vereniging voor technische physica
van het jaar 2011/2012

27 maart 2012 | 16.00 | C117

1.      Opening

2.      Agenda

3.      Notulen ALV d.d. 21 december 2011

4.      Mededelingen

5.      Decharge Case Tour

a.       Evaluatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

6.      Meerdaagse Excursie

a.       Bekendmaking bestemming

b.      Begroting

7.      Decharge Eweco 2011

a.       Evaluatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

8.      Decharge Jaarboekcommissie 2011

a.       Evaluatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

9.      Beleid Klusco 2012

a.       Presentatie plan

b.      Begroting

10.  Decharge Reiscommissie 2011

a.       Evaluatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

11.  W.v.T.T.K.

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

 

Onze partners