EN

Afrekenings ALV

Lisanne Coenen
Woensdag 22 augustus 2012

Het is mij een eer en genoegen u uit te mogen nodigen voor de afrekenings-
 algemene leden vergadering

der Vereniging voor Technische Physica
van het jaar 2011/2012

d.d.

5 september 2012 om 15.00 in C1171.      Opening

2.      Agenda

3.      Notulen ALV d.d. 21 juni 2012

4.      Mededelingen

5.      Begroting Galacommissie 2012

6.      Mutatie Physicusredactie 2012     

a.       Evaluatiepresentatie

b.      Beleidspresentatie

c.       Mutatie

7.      Installatie Jaarboekcommissie 2012

a.       Beleidspresentatie

b.      Begroting

c.       Installatie

8.      Afrekening Thesaurier der VvTP ‘11/’12

9.      Herbegroting Lustrumcommissie 16

10.  Presentatie rapport “Koersen op VvTP succes”

11.  W.v.T.T.K.

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

 

 

 

 

Onze partners