EN

Algemene Leden Vergadering 6

Tom Timmerman
Donderdag 21 maart 2013

Beste leden,

 

Woensdag 27 maart zal de Algemene Ledenvergadering 6 plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de mutatie van de Physicus en de afrekening van de galacommissie. Aan het einde van de ALV zal de bestemming van de MDE bekend worden gemaakt en kan men zich tevens gelijk inschrijven. De ALV begint om half 6, direct na de colleges. Op de balie kan je je inschrijven voor pizza's.

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering der Vereniging voor Technische Physica:

Aanvangsttijd: 17:30. Locatie: C117


1.      Opening

2.      Agenda

3.      Notulen ALV d.d. 28 februari 2013

4.      Mededelingen

5.      Decharge Jaarboekcommissie 2012

a.       Evaluatiepresentatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

6.      Mutatie Physicus

a.       Evaluatiepresentatie

b.      Afrekening

c.       Beleidspresentatie

d.      Begroting

e.       Mutatie

7.      Decharge Galacommissie 2012

a.       Evaluatiepresentatie

b.      Afrekening

c.       Decharge

8.      Decharge Wintersportcommissie 2013

a.       Evaluatiepresentatie

b.      Decharge

9.      Mutatie KVC

10.  MeerDaagse Excursie  2013

a.       Introductiepresentatie

b.      Begroting

c.       Inschrijving

11.  W.v.T.T.K.

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

 

Onze partners