EN

ALV aankondiging

Lisanne Coenen
Woensdag 6 juni 2012

Na een jaar waarin veel gebeurd is, is er op de valreep nog een aantal zaken waar het bestuur het met haar leden over wil hebben. Deze zaken hebben de nodige voorbereiding en discussie vereist en zijn daarom nog niet eerder aan bod gekomen dit jaar; vandaar dat er een extra ALV belegd wordt tijdens de Witte Week. Deze zal voor iedereen zo aangenaam mogelijk gemaakt worden: hij begint om 17:00 en er wordt voor een lekkere pastamaaltijd gezorgd. De bedoeling is dat rond 19:30  iedereen met een gevulde maag weer rustig verder kan studeren. 

Tijdens deze ALV willen we jullie mening en stem horen over een aantal zaken die de hele vereniging aangaan. We hopen dan ook dat zo veel mogelijk leden de tijd weten te vinden om naar deze ALV te komen. De agenda is hieronder te vinden. 

 

 

agenda voor de
algemene leden Vergadering

der Vereniging voor Technische Physica
van het jaar 2011/2012

21 juni 2012 | 17.00 | C117


1.      Opening

2.      Agenda

3.      Notulen ALV d.d. 23 mei 2012

4.      Mededelingen

6.      Afrekening Batavierenrace

7.      Bachelor Nanobiologie

8.      Afrekening meerdaagse excursie 2012

9.      Verenigingsauto

a.       Presentatie voorstel

b.      Stemming

10.  Vergoeding bestuurders

a.       Presentatie voorstel

b.      Stemming

11.  Presentatie rapport “Koersen op VvTP succes”

12.  W.v.T.T.K.

13.  Rondvraag

14.  Sluiting

Onze partners