EN

Lunchlezing: Kernenergie uit Thorium

Tom Runia
Dinsdag 7 mei 2013

Volgende week woensdag 15 mei staat er weer een lunchlezing op het programma. Dit keer komt Jan-Leen Kloosterman spreken over "een wereld zonder energieschaarste". Jan-Leen Kloosterman is een professor verbonden aan het reactorinsituut van de TU Delft en wordt beschouwd als een expert op het gebied van kernfysica. Na de kernramp die plaatsvond in Japan werd hij door diverse media aangehaald en afgelopen januari schreef hij voor de Volkskrant over in het artikel: Azie werkt aan energiewonder. Over dit laatste onderwerp zal hij aankomende woensdag vertellen tijdens de lezing. 

Datum: Woensdag 15 mei
Aanvang:
12:30
Locatie: Collegezaal E (F005)
Er zal gratis lunch van de Subway zijn! 

Het mondiale energieverbruik stijgt sterk door de groeiende wereldbevolking en de alsmaar toenemende energieconsumptie per capita. Dit zal tot een sterk broeikaseffect leiden tenzij wij onze energievoorziening drastisch vergroenen. Kernenergie is hierbij één van de opties omdat bij toepassing van kernenergie geen broeikasgas wordt geproduceerd.

In zijn voordracht zal de heer Kloosterman uitleggen hoe kernenergie werkt. Met de huidige lichtwaterreactoren verbruiken wij maar een fractie van het beschikbare uranium. Met snelle kweekreactoren kunnen wij ook de niet-splijtbare fractie uranium omzetten naar plutonium en dat vervolgens versplijten. Zonder deze reactoren moeten wij het geproduceerde plutonium als afval moeten behandelen en voor honderdduizend jaar veilig opbergen.

Behalve uranium kunnen we ook thorium gebruiken als kweekstof. Dit heeft als voordeel dat de hoeveelheid langlevend kernafval nog verder kan worden gereduceerd. Om optimaal gebruik te maken van thorium moet echter wel een nieuw soort kerncentrale worden ontwikkeld: de zogenoemde gesmolten zout reactor. Met deze nieuwe reactoren kunnen wij gedurende vele tienduizenden jaren wereldwijd in onze elektriciteitsbehoefte voorzien.

Jan Leen Kloosterman

Onze partners