EN

Uitnodiging Afrekenings ALV

Tom Runia
Zondag 25 augustus 2013

De vakantie is bijna voorbij, maar dat betekent niet dat Bestuur 80 heeft stilgezeten! Alweer enkele dagen zijn we druk bezig met het afmaken van de laatste dingen voor onze ambtstermijn en het overdragen van al onze kennis en lopende zaken aan kandidaatsbestuur 81. Daarnaast is onze Thesaurier hard aan het werk geweest op de financiële afrekening voor collegejaar 2012-2013 af te maken!

Deze afrekening wordt op woensdag 4 september in de Afrekenings algemene ledenvergadeing gepresenteerd. Ook zal bestuur 80 tijdens deze ALV haar beleid evaluaren en het meerjarenplan voordragen aan de aanwezigen. De volledige agenda is hier te vinden. Alle leden (ook eerstejaars!) zijn die woensdag vanaf 16:00 welkom in zaal C117 van het TN gebouw. 

Onze partners