EN

Westerdijkprijs dr. Miriam Blaauboer

Lisanne Coenen
Vrijdag 1 juni 2012

Het bestuur van de Stichting J.B.Westerdijkfonds heeft onlangs op voorstel van het bestuur van de Vereniging voor Technische Physica besloten de J.B.Westerdijkprijs toe te kennen aan mevrouw dr. Miriam Blaauboer.

De J.B.Westerdijkprijs is aan mevrouw Blaauboer toegekend vanwege haar grote verdiensten voor het onderwijs aan de studenten van de Opleiding Technische Natuurkunde.

De prijs zal aan mevrouw Blaauboer worden uitgereikt tijdens een openbare bijeenkomst die zal plaats vinden op donderdag 14 juni a.s. in de Kronigzaal in het Gebouw Technische Natuurkunde. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Na afloop van de prijsuitreiking is er gelegenheid om mevrouw Blaauboer met de haar toegekende prijs geluk te wensen.

Het bestuur van de Stichting J.B.Westerdijkfonds nodigt u hierbij uit bij de hiervoor bedoelde bijeenkomst aanwezig te zijn.

Delft, 31 mei 2012

Het bestuur van de Stichting J.B.Westerdijkfonds,

prof.dr.I.T.Young - Voorzitter

ir.K.M.vanderLaan - Secretaris

Onze partners